Pentru a trăi viața frumos îți trebuie o hotărâre radicală de a renunța la rău și o dedicare pe calea acestei hotărâri.  În viaț de creștin, Donul Isus ilustrează acest lucru prin exemplul unui plugar.

Acest plugar iubește vocația sa și își găsește plăcerea în a face agricultură cu destoinicie.  El este un gospodar care are ogorul care stârnește admirația celor ce îl privesc.  Brazdele, straturile sunt drepte, ordonate, frumos lucrate.

 

În Evanghelia scrisă de Luca în cap.9 paragraful 62 se găsesc următoarele cuvinte: „Isus i-a răspuns: „Oricine pune mîna pe plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”