Deși în mijlocul oamenilor, fiecare persoană călătorește pe marea vieții singur, și singur ajunge la destinația spre care se îndreaptă prin felul său de viață. La început, în zorii vieții, totul pare senin și sigur, însă cu cât trece timpul cu atât mai multe furtuni și situații dificile se abat asupra omului. Care este țărmul unde va ancora la sfârșit barca vieții tale, atunci când se lasă înserarea?

Există un Far pentru călători, care le arată țărmul bun și portul une să-și îndrepte viața. Acest Far este Isus Hristos, care prin viața și învățătura Sa ne arată cum arată destinul omului și cum poți ajunge la limanuri bune. El ne arată Calea și este și Călăuza celor care Îl invită să le piloteze ambarcațiunea.

„Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoț pe apele cele marii, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis, și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc; sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat, și zădarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit, și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!“ (Ps.107:23-31)

Advertisement