După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei.  Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus, erau împreună.  Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte.“ „Mergem şi noi cu tine,“ i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea.  Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus.  „Copii“, le-a zis Isus, ,,aveţi ceva de mâncare?“  Ei i-au răspuns: „Nu“.  El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.“  Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor.  Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru: „Este Domnul!“  Când a auzit Simon Petru că este Domnul şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era desbrăcat, şi s-a aruncat în mare. Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm decât ca la două sute de coţi. Când s-au pogorât pe ţărm au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.  Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii, pe care i-aţi prins acum.“  Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari: şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.  „Veniţi de prînziţi,“ le-a zis Isus.  Şi nici unul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine eşti?“ căci ştiau că este Domnul.  Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele.  Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morţi.  După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?“ „Da, Doamne“, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.“   I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?“  „Da Doamne“, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele“.  A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?“  Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?“ Şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! Adevărat, adevărat, îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.“ A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu.  Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.“ (Ev. Ioan, cap.21a)