Inspirat de Edouard Cortes.

family portretMulțumesc Bunului Dumnezeu pentru familia care mi-a dat-o. Cu Dumnezeu familia poate fi un colț de rai. Dragostea, credincioșia, adevărul, bunătatea, iertarea, blândețea, îngăduința, înțelegerea, smerenia, cumpătarea, respectul sunt temelie trainică.  Nu îți poți construi fericirea pe lucruri viclene.

Odă străjerului fericirii

Prin hățișul de liane

al confuziei umane

Tu, ești singura lumină

ce străpunge noaptea plină,

Doamne, și dă vieții sens.

 

Tu ești singura scăpare

din a vieții închisoare,

Tu ești singurul, o Doamne,

Vajnic Cavaler, Vestitor al nemuririi

Aprig Protector al iubirii ce-o păstrezi

și dai iubirii noastre înțeles.

 

Oh, Doamne, ce m-aș face fără Tine,

cum aș putea răzbate, Divine,

printre vrăjmașii

ce îmi pândesc pașii

și vor să ne răpească și ucidă

darul Tău de fricire în lumea de tină?

 

O, Doamne, Tată Bun, o, Împăratul vieții noastre,

Îți mulțumim împreună, cu toată familia,

că ochiul Tău e îndreptat asupra căii noastre,

că zidurile noastre sunt totdeauna înaintea Ta.

 

Ție, Cel ce ne duci înspre liman, îți mulțumim.

Tu ne păstrezi și dai iubirii noastre sens,

căci Tu ne dai puteri și vindecare

când ne amenință răni otrăvitoare.

O, Dătătorul iubirii noastre… poți să vezi

Tu ești a noastră fericire, în veci, Amin.