Aș fi vrut să dau link-ul la filmul acesta ca un comentariu la postarea cuiva, dar n-am știut de va stârni durere sau mângâiere, așa că n-am făcut-o.  E un filmuleț care ia viața „în piept”. Există în lumea aceasta multă durere, sunt multe doruri și tânjiri și multe, multe năzuințe sfărâmate.  Viața sub acest soare are multă durere, DAR nu se sfârșeșete totul aici.  Pentru cei ce îndrăznesc să creadă în spusele Creatorului lor, există partea cealaltă cu mângâiere.  Dumnezeu, Tatăl nostru ne lasă cuvintele următoare ca ancoră și moștenire:

Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.  El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. (Apocalipsa 21:3-7)

(despre filmuleț din Wikipedia:

”A Father says goodbye to his young daughter and leaves. As the wide Dutch landscapes live through their seasons so the girl lives through hers. She becomes a young woman, has a family and in time she becomes old, yet within her there is always a deep longing for her father.

The story can be seen as a metaphor, The father leaving on a boat signifies his death and the images of the daughter watching for him to come back is signifying her always thinking about him throughout her life. Towards the end when the now elderly daughter begins to travel through the overgrown, dried up riverbed is supposed to explain that she has died and is now travelling in the afterlife to see her father once again.”