perle

 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.
 Şi, cînd găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără. (Matei 13:45-46)