În lumea aceasta unora le-a fost dat să fie mari (balene, elefanți, seqoia etc.) altora le-a fost dat să fie mici (purici, viermi, buburuze etc.).  Cât de dragi pot fi acelea care sunt bune în natura lor și cât de disprețuite și evitate pot fi cele rele în natura lor.  Tot așa este și între oameni.  Poți mare și rău, poți fi mare și bun.  Poți fi mic și rău, poți fi mic și bun.  Chiar dacă istoria te uită sau te menționează, ai fost cel puțin îndrăgit sau urât și lepădat.  Ai putut defini o clipă de bine sau o clipă de rău, o lucrare bună sau una rea.  Chiar dacă ești mic poți influența în frumos un moment mare istoric.  Cine își dă viața Domnului Isus Christos are șansa vieții de a defini o clipă de bine pe pământul acesta.  Omul are o șansă pe care nu o are nici o altă vietate.  Dacă cineva își dăruiește viața lui Dumnezeu și Îl recunoaște pe Isus Christos ca Fiul lui Dumnezeu, Judecătorul și Mântuitorul oamenilor, dacă se căiește de faptele și căile lui rele și cere iertare, atunci Dumnezeu îi poate da o natură nouă, o natură bună.  Poți fi folositor și bun prin Christos.  Niciodată nu ești prea mic pentru aceasta când ești al lui Dumnezeu.

Am pictat mai demult un tablou aproape cât mine de mare însă titlul l-a primit după o neînsemnată gâză: o buburuză dragă, bucuria copiilor și binefăcătoarea plantelor (printre puținele care sunt binefăcătoare atât în stadiul de larvă cât și în cel de adult).

Fii bun (cu Christos în suflet) și El…cine știe?  El știe!  El va mărturisi numele celor care Îl mărturisesc înaintea lui Dumnezeu Tatăl și înaintea sfinților îngeri.