Știm puține lucruri despre Mamre cel din Biblie.  Din săracele menționări ale numelui său din cartea Genezei, putem deduce că era un om de bine, de cuvânt, loial.  Mamre intră într-un legământ de pace cu Avraam, strămoșul tuturor evreilor.  Mamre este ospitalier.  Îi îngăduie lui Avraam să își întindă cortul lângă stejarii săi și să locuiască acolo.  Mamre este credincios legământului făcut și atunci când prietenul său Avraam are o problemă, răpirea nepotului său de către hoardele de elamiți și aliații lor, el nu ezită să-l ajute pe acesta în bătălia ce părea să fie supraomenească.  Viteaz a fost cu siguranță, căci această alianță sfântă biruiește armatele a patru împărați și îl recuperează pe Lot, nepotul lui Avraam.

Acest loc, lângă stejarii lui Mamre, devine un loc al închinării Dumnezeului adevărat și un loc sfânt pentru evrei, loc unde se odihnesc oasele patriarhilor lor până la ziua învierii de apoi.