Domnul Isus a spus: „Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!”

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (Apostolul Pavel – 2Corinteni 1:3,4)