Dumnezeu a zis: „Să se strîngă la un loc apele cari sînt dedesuptul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.  Dumnezeu a numit uscatul pămînt, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.   Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, cari să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.”

Şi aşa a fost.  Pămîntul a dat verdeaţă, iarbă cu sămînţă după soiul ei, şi pomi cari fac rod şi cari îşi au sămînţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.  Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.  (Geneza 1:9-13)