Ce frumoase sunt lanurile care se mlădie în bătaia vântului.  Sunt oceane cu valuri încărcate de parfum, culoare, rod și binecuvântare.  Țăranul seamănă ogorul cu nădejdea zilei când va ajunge să strângă recolta.  El se bucură de florile frumoase, însă anticiparea lui cea mare este culegerea roadelor, finalitatea intențiilor sale.

Bunul Dumnezeu se bucură de înflorirea noastră și așteaptă cu anticipare rodirea.  „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor.” Galateni 5:22-23