Domnul Isus Hristos spunea odată mulțimii de oameni care Îl căutau și sorbeau învățătura Sa:

„Voi sunteți lumina lumii.  O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Evanghelia lui Matei 5:14-16)

(pictat după o felicitare)